Terug naar hoofdmenu | Categorie: Wedstrijdreglementen

Wedstrijdreglement Zomercompetitie

13 november 2017

Wedstrijd reglement Zomercompetitie           

Hengelaarsvereniging “Het Zwartewater Genemuiden”

Wedstrijd:

Een wedstrijd duurt 3,5 uur, tenzij anders aangegeven. Er wordt 1 uur voor aanvang van de wedstrijd geloot op de vislocatie.

1e signaal =10 minuten van te voren voeren, 2e signaal = vissen 3e signaal = einde wedstrijd. Tijdens het voeren (1e signaal) is het niet toegestaan aas aan de haak te hebben.

Hengel:

De hengelkeuze tijdens de wedstrijden is vrij. Tijdens de wedstrijden is het toegestaan maximaal 2 hengels visklaar te hebben. Er mag tijdens de wedstrijd maar 1 hengel boven het water liggen. Dus als er wordt gevist met de vaste stok is het verboden met een feeder te voeren.

Deelnemers:

Alleen leden woonachtig in Genemuiden kunnen aan de competitie deelnemen. In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken.

Visplaatsen:

De visplaatsen worden zo mogelijk, 15 meter uit elkaar geplaatst.

Vis wegen:

Alle vis telt behalve Paling, Snoek en Snoekbaars. Het gewicht is het exacte gewicht in grammen. De gevangen vis wordt in principe gewogen door leden van de wedstrijdcommissie, tenzij de commissie anders heeft besloten.

Elke visser dient gebruik te maken van een deugdelijk leefnet (minimaal 3 meter en 40 cm diameter). Deze mag pas uit het water worden gehaald als de weger hierom vraagt.

Puntentelling wedstrijd:

De deelnemer die de meeste grammen aan vis heeft gevangen krijgt de eerste plaats toegekend en de tweede de tweede plaats enz. De plaatsen worden herleid tot punten.

De 1e plaats krijgt 1 punt, de 2e plaats 2 punten enz. Eindigen meerdere deelnemer gelijk in gewicht dan worden er evenveel punten toegekend, de daarop volgende plaats(en) worden dan overgeslagen. In de wedstrijden met meer dan 15 deelnemers krijgen de nummers 16, 17 enz, 15 punten.

Voor de competitie worden 9 wedstrijden gevist. Voor het eindklassement tellen de beste 7 wedstrijden mee. Er moeten dus 2 wedstrijden met de slechtste klassering worden afgetrokken. 

Diegene die dan de minste punten heeft verzameld is algeheel kampioen. Eindigen meerdere deelnemers,  gelijk in punten beslist het aantal gewonnen wedstrijden(9 wedstrijden) ook als dat gelijk is telt het aantal 2e en 3e plaatsen. Voor het klassement gewicht tellen alle wedstrijden.

Voortijdig afblazen wedstrijd:

Wordt een wedstrijd, om wat voor reden dan ook, voortijdig afgeblazen, dan wordt deze wedstrijd in zijn geheel over gevist. Dat is in eerste instantie de eerst volgende reserve datum volgens het wedstrijd programma.

Twijfelgevallen: 

In twijfelgevallen en gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Aas en Voer:

Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het is verboden te vissen met producten die van oorsprong van metaal zijn, zijn verboden. Kunstmatig aas zoals kunstaas (groter dan 4 cm), kunstvliegen, levende of dode vis en viseitjes zijn verboden. 

Uitwijkwater:

Een uitwijkwater wordt door de wedstrijdcommissie beslist en bekend gemaakt indien nodig, e.e.a. wordt op de wedstrijddag beslist.

Overige:

Het gebruik van een fishfinder is niet toegestaan. Het gebruik van een katapult is gedoogd maar is voor eigen risisco. Deelnemers dienen de wedstrijdplek netjes achter te laten.

Diskwalificatie:

Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de boven genoemde regels volgt diskwalificatie, de deelnemer wordt dan uitgesloten voor de gehele competitie en wordt volledig geschrapt uit de eindklassering.

Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, het privacy statement van HSV Het Zwartewater Genemuiden, het exoneratiebeding, de publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s en of filmpjes gemaakt in het kader van deze wedstrijden. HSV Het Zwartewater en de wedstrijdcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade!!

HSV Genemuiden

Hengelsportvereniging Het Zwarte Water