Terug naar hoofdmenu | Categorie: Actueel

13 Maart 2018 Jaarvergadering

27 februari 2018

agenda jaarvergadering 2018 (klik hier)

 

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING

Welke zal worden gehouden op: Dinsdag 13 Maart 2018

In de Kantine van de IJsbaan Vereniging.

Aanvang: 20.00 uur.

 

AGENDA:

1.  Opening

2.  Notulen

3.  Mededelingen en ingekomen stukken

4.  Jaarverslag Secretaris

5.  Jaarverslag Penningmeester

6.  Verslag Kascontrole Commissie

7.  Verkiezing Lid Kascommissie

8.  Verslag jeugdcoördinator

9.  Verslag Controleur

10. Pauze

11. Vaststelling Contributie 2018 (eventueel 3e hengelvergunning)

12. Bestuursverkiezing Nico Duizendstra aftredend niet herkiesbaar

13. Verslag Karpercommissie

14.  Rondvraag

15.  Beantwoording Rondvraag

16.  Sluiting

 

Het bestuur.

 

 

 

HSV Genemuiden

Hengelsportvereniging Het Zwarte Water