Terug naar hoofdmenu | Categorie: Actueel

Algemene Jaarvergadering

3 maart 2020

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING

Welke zal worden gehouden op: Maandag 23 Maart 2020

In de Kantine van de IJsbaan Vereniging.

Aanvang: 20.00 uur.

 

AGENDA:

 

 1. Opening.
 2. Notulen.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Verkiezing Lid kascommissie
 8. Verslag jeugdcoördinator.
 9. Verslag Controleur
 10. Pauze
 11. Vaststelling contributie 2021.
 12. Bestuursverkiezing Paul vd Ploeg aftreden en herkiesbaar.
 13. Verslag Karpercommissie
 14. Rondvraag
 15. Beantwoording Rondvraag
 16. Sluiting.

 

Het bestuur.

 

 

HSV Genemuiden

Hengelsportvereniging Het Zwarte Water