Terug naar hoofdmenu | Categorie: Actueel

14 Februari Jaarvergadering

6 februari 2022

Genemuiden, 31-01-2022.

___________________________________________________________________________

Hengelaarsvereniging

“Het Zwartewater” te Genemuiden.

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING .

Welke zal worden gehouden op: maandag 14 februari 2022

Locatie: Keet toneelgroep Hasselterdijk

Aanvang: 19:00 uur.

AGENDA:

 • Opening
 • Notulen
 • Mededelingen en Ingekomen stukken
 • Wijziging statuten
 • Jaarverslag Secretaris
 • Jaarverslag Penningmeester
 • Verslag kascontrole Commissie
 • Verkiezing lid kascommissie
 • Verslag Jeugdcoördinator
 • Pauze
 • Vaststelling contributie 2023
 • Bestuursverkiezing
  • Thies Aarten (herkiesbaar)
  • Rocky van Duijvenvoorde (herkiesbaar)
  • Paul van der Ploeg (verlengd i.v.m. corona)
  • Jan Beens (verlengd i.v.m. corona)
 • Rondvraag
 • Beantwoording rondvraag
 • Sluiting

Het bestuur.

___________________________________________________________________________

Bijvoorbaat dank: secr. Th.Aarten

HSV Genemuiden

Hengelsportvereniging Het Zwarte Water