Terug naar hoofdmenu | Categorie: Actueel

Jaarvergadering 20 maart

7 maart 2023

                                                                Genemuiden, 06-03-2023. 

___________________________________________________________________________ 

Hengelaarsvereniging  

“Het Zwartewater” te Genemuiden. 

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de 

ALGEMENE JAARVERGADERING . 

Welke zal worden gehouden op: maandag 20 Maart 2023 

Locatie:  Clubhuis HSV het Zwartewater’ Genemuiden 

Aanvang: 20:00 uur. 

AGENDA: 

1 Opening

2 Notulen

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

4 Jaarverslag Secretaris

5 Jaarverslag Penningmeester

6 Verslag kascontrole commissie

7 Verkiezing lid kascommissie

8 Verslag Jeugdcoördinator

9 Verslag controleur

10 Pauze

11 Vaststelling contributie 2024

12 Bestuursverkiezing

  • 1 Jan Beens (herkiesbaar)
  • 2 Marcel ter Horst (herkiesbaar)

13 Rondvraag

14 Beantwoording rondvraag

15 Sluiting

                              Het bestuur. 

___________________________________________________________________________ 

Bijvoorbaat dank: secr. Th.Aarten                                

HSV Genemuiden

Hengelsportvereniging Het Zwarte Water