Terug naar hoofdmenu | Categorie: Actueel

Jaarvergadering Maandag 18 Maart

27 februari 2024

Hengelaarsvereniging “Het Zwartewater” te Genemuiden.

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING .

Welke zal worden gehouden op: maandag 18 Maart 2024

Locatie: Clubhuis HSV het Zwartewater’ Genemuiden

Aanvang: 20:00 uur.

AGENDA:

 • Opening
 • Notulen
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Jaarverslag Secretaris
 • Jaarverslag Penningmeester
 • Verslag kascontrole commissie
 • Verkiezing Lid kascommissie
 • Verslag Jeugdcoördinator
 • Verslag controleur
 • Pauze
 • Vaststelling contributie 2025
 • Bestuursverkiezing:
 • 1. Andre van Dijk (herkiesbaar)
 • 2. Paul vd Ploeg (herkiesbaar)
 • Rondvraag
 • Beantwoording rondvraag
 • Sluiting.


Het bestuur.

___________________________________________________________________________


Bijvoorbaat dank: secr. Th.Aarten

HSV Genemuiden

Hengelsportvereniging Het Zwarte Water